Informace o pilkách ve tvaru kotouče

Technické informace o pilových kotoučích, nožích na řezání a jiných...


Pilové kotouče - úvod do problematiky

Než se pustíte do jakékoliv práce s pilovými kotouči a jinými nožíky a pilkami. Prosíme přečtěte si několik odstavců zde. Dbejte na své bezpečí. Zdraví máte pouze jedno!!!

Bezpečnost při práci s kotouči

Při práci držte nástroj tak, abyste nezakrývali rukou ventilační otvory – došlo by tak k přehřátí motoru. Jestliže je nářadí horké, práci přerušte. Aby jej cyrkulující vzduch účinně chladil, nesmí být větrací otvory ucpány prachem. Po pár hodinách provozu je nutné je vyčistit.
I když je pohonná jednotka malá, má náramnou sílu a v případě „zakousnutí“ nástroje v materiálu se může vytrhnout z rukou a způsobit zranění.

Proto je nutné stroj držet pevně a vést ho do záběru citlivě . Toto nebezpečí hrozí především při broušení nebo frézování v rozích předmětů a v dutinách a rovněž při dělení pružných materiálů.

Při řezání, broušení a frézování se z opracovávaného objektu uvolňují drobné částečky, které odstředivou silou odletují od nářadí. Vysoké obrátky nástroje způsobují, že jejich energie je vysoká – například krátký ocelový drátek, z něhož je konstruován rotační kartáč, hladce projde obyčejným oblečením a zapíchne se vám do pokožky. Proto pracujte vždycky s chrániči obličeje nebo aspoň s ochrannými brýlemi! . Doporučuje se také kožená zástěra, na ochranu proti vznikajícímu prachu je příhodné používat respirátor a při déletrvající práci i chránič sluchu.

Pila

Z bezpečnosti přejdeme k zajimavostem a historii pil. Nejprve je důležité si vysvětlit co znamená pojem pila. Pila může být zastoupena v podobenství stroje nebo nástroje, ale může se pod tímto pojemm skrývat i celá dřevařská pila. Úkolem pil je dělit a řezat materiál. Počátek pil se datuje do období počátku 18 století. Od tohoto počátku až po dnešek si prošly pily mnohými změnami. Nyní máme spoustu různých druhů a provedení pil. Pila ke své práci využívá používá tak zvané ozubené listy, pilové pásy, kotouče, ale i řetězy. Tyto jejich řezné prvky se dále dělí dle různých kritérií dle použití, materiálu, povrchu a spousty dalších. A proto vyplní kde jaký požadavek a proro je v dnešní době možno řezat téměř vše od těžších zkoušek jako je je zlato, střibro až po lehčí jako je plast, dřevo, kov, ale i specifické materiály jako je například kůže. U některých materiálů může docházet ke vzniku velkému množství prořezu neboli tak zvaných sypkých pilin. Tento prořez vzniká díky působením tlakem řezného prvku na řezaný materiál. Jak už bylo řečeno máme spousty různých rozdělení dle různých specifikací a možností. Můžeme si pili rozdělit například podle samotného principu, kterým může být přímočaré, kotoučové nebo dalším možným dělením je dle materiálu a další a další různá dělení. Ale o tom více níže.

Dělení pil a řezného nástroje

Jak už bylo uvedeno děleních máme velké spousty. Mezi základní můžeme zařadit elektrické, motorové, ruční a strojní pily. Strojnípily zahrňují například pásové pily, které jak z názvu už vyplývá nevyužívají k řezání pilový kotouč, ale pilový pás. Tento pilový pás se pohybuje vertikálně po ose dvou kol mechanismu. Velkým zástupcem jsou kotoučové pily. Zahrňují okružní pily, ale taky lidově řečeno cirkulárky a jim podobné řezné stroje. Jeho práci provádí ozubený kovový diske nebo jinak řečeno pilový kotouč, který je v chodu udržován díky pohánějicím mechanismu. Těchto kotoučů je taktéž mnoho druhů a různých typů, ale o tomto tématu bude psáno až níže. Nyní zpět k samotným pilám. Pily si můžeme dále rozdělit na stolní, ruční, statické nebo stojanové. Statické jsou převážně znázorněny z pohledu obráběcích strojů. Jak už bylo víše uvedeno tak první zmínka o pile je z roku 1780 z Anglie. Prvotní provedení pil bylo robustní, těžce manipulativní, veliké, drahé a zároveň se nedali využít v domácím užití. Úkolem bylo pily těchto negativů zbavit a dnes máme velké množství pil snadného užití a použití v domácnosti i s nižší cenou, která nabízí možnost pro zakoupení do domácnosti. A proto se stala nezbytnou součástí mnoha domácností, dílen, chat a tak pdoobně. V rukách kutilů začali vznikat i domácky vyrobené pily. Domácky vyrobená pila nemusí být vždy vzorem bezpečnosti. A proto při domácky užívané pile je velké riziko bezpečnosti vyšší a uživatel by měl dodržovat bezpečnost práce. Jak už bylo uvedeno tak pily s námi putují již od 18 století a staly se nezbytným pomocníkem jak ve firmách tak i v domácím užití. Dnešní pily oproti předchozím ušetří čas, práci a úsilí vynaložené při práci. To by bylo z úvodu vše. Dále se budeme zabývat převážně řezným nástrojem, který je nejdůležitější součástí samotných pil. Začneme informacemi z oblasti řezných kotoučů a nožů. Po kotoučích budou následovat pilové kotouče různých druhů, ale taky i frézy a spousty dalších informací z této rozšířené oblasti pil. Ale to vše až níže.

Pilový kotouč

Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

Která z těchto oblastí by měla být upřednostňována na tomto blogu?

Pilové kotouče
Výsledek ankety
15
Ruční pily
Výsledek ankety
2
Kotoučové nože
Výsledek ankety
18
Frézy
Výsledek ankety
4
Široká oblast nářadí
Výsledek ankety
1
Broušení, ostření a tak podobně
Výsledek ankety
8
 

Archiv anket

 
Přehled kontaktů:

Email:
Web: Kotoučové nože
© Kotoučové nože

Navigace:
Zpravodaj:
Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.