Informace o pilkách ve tvaru kotouče

Technické informace o pilových kotoučích, nožích na řezání a jiných...


Pilové kotouče

Volba pilového kotouče

Jak správně vybrat pilový kotouč? Ve stručném popisu si uvedeme postup, kterým by měl každý při výběru pilového kotouče postupovat, aby se vyvaroval zbytečným chybám a usnadní výběr. Prvním bodem bude zajisté účel. Účel musí být pevně stanovený a od něj se odvíjí i většína dalších faktorů. Neboli jaký tvar a materiál budeme řezat a dělit, podle něj se odvíjí výběr, protože ne každý pilový kotouč se hodí na jakýkoliv materiál. Špatná volba kotouče skrz řezaný materiál by brzy dala o sobě vědět. Po volbě účelu se budeme řídit podle kvality a vzhledu. Levnější varianta pilového kotouče nemusí být vždy výhodnější jak už se zajisté mnoho lidí přesvědčilo. A proto je důležité zvolit potřebnou kvalitu dle řezaných požadavků a ne spoléhat na levnější variantu, kterou můžeme po dobu funkčnosti drahšího pilového koutouče i třikrát měnit a ve výsledku tato levnější varianta vyjde dráž, ale nejen to. Může dojít i k méně kvalitním řezům, poškození jak řezaného prvku tak sama sebe a znekvalitnění odvedené práce nebo životnost. Tyto aspekty povedou k celkové nespokojenosti. Napomoci může kvalitní povrchová úprava. Nekvalitní pilový kotouč se pozná podle nerovnosti, drsnosti a absence povrchové úpravy. Nekvalitním pilovým kotoučím je důležité se obloukem vyhnout. Materiálem je převážně plech, kde dochází ke kmitání, zakůsnutí do řezného materiálu nebo vlnění. Obrácenou stranou nekvalitního pilového kotouče je kvalitní pilový kotouč převážně z vysokopevnostní oceli, která nabízí velkou pevnost, životnost, tvrdost a je řezán s co jevětší přesností laserem. Doplnění o povrchovou úpravu ještě více navyšší tyto kvality. Dalším bodem je vnější ale i vnitřní průmer pilového kotouče. Je důležité se držet dle pokynů výrobce jak kotouče, tak i stroje. Bereme v úvahu i řezaný materiál a velikost. Větší velikost může vést k narušení bezpečnosti při řezání a dělení materiálů. Dále je důležitým bodem i jeho samostatná tloušťka pilové kotouče. Tloušťka ovlivní rychlost a velikost prořezu řezaného materiálu. Jak už asi většina čtenářů tuší, tak větší tloušťka vede k většímu prořezu. U tenší tloušťky pilového kotouče můžeme očekávat kvalitnější a rychlejší řez na úkor kmitání, vlnění, zahřívání a možným vibracím. Ideální tloušťkou je tedy tloušťka od 1,5 mm až 3,5mm. Tenké kotouče se vyskytují často u pokosových akumulátorových pil, kde je požadována čistota a rychlost řezu tenkých profilů.

Pilové kotouče

Pilový kotouč

Navazujícím bodem výběru bude volba zubů kotouče. Zuby jsou po samotném kotouči druhým nejdůležitějším prvkem. Jejich snahou je hladký průběh řezu a dlouhá životnost. Důležitým bodem samotného zubu je velikost a jeho připájení ke kotouči. Nekvalitní zuby snižují výsledný řez. Tato nekvalita sebou nese spoustu dalších negativních vlastností jako je životnost, nekvalitní řez, přesnost a spousty dalšího. Z toho vyplývá i vynaložení větší peněžní částky pro udržení v provozuschopném stavu daný pilový kotouč. Nekvalitní zuby se vyznačují špatným zapájením a oproti kvalitním zubům jsou měkkčí. I snaha firem vyprodukovat co největší počet pilových kotoučů nese sebou rizika jako díky přehřátí dojde k zamodrání těla a taktéž zuby nemusí být stejnoměrné nebo rozložení pájky nemusí být optimální a dojde k dalšímu snížení kvality pilového kotouče. A proto je lepší se takovým kotoučům vyhnout a díky tomu si vybereme kvalitní pilový kotouč, který sebou nese velkou životnost, kvalitu, přesnost, pevnost, tvrdost a spousty dalších kladných vlastností, které můžeme dále podpořit ještě povrchovou úpravou. Kvalitní zuby kotoučů jsou z tvrdokovu a disponují kvalitním upevněním, které je vytvořeno třívrstvou pájkou. Díky tomu je zaručena velká soudržnost. U samotného materiálu zubů napohou SK plátky ze slinutého karbidu, které zvýší kvalitu řezu i spolu s jeho vlastnostmi. Nízká možnost dala příležitosti těmto kotoučím proniknout i do domácích dílen. Pilové kotouče mají široké spektrum využití i pro různé speciální aplikace, kde je ideální využít kotouče z rychlořezné oceli HSS. Neopomenutelným pomocníkem jsou i odhlučňující a stabilizační prvky, které ulehčují samotnou práci. Pro větší spokojenost při práci lze využít i expanzní rozpínací drážky, kde je snahou udržet stejnou tvarovou stabilitu, kde se o to snaží i napínací kroužky. Ale zpět k samotnému zubu kotouče, kde je důležitým bodem i jeho tvar. Nejpouživanějšími tvary jsou rovný, střídavě šikmý, trapézový nebo jejich kombinace. Je možné se setkat i s kónickými nebo vydutými tvary zubů. Sklon zubu se pohybuje od +20° do -6°. Kvalitní ostření je prováděno i několikrát na moderních CNC bruskách. Cílem je dosáhnout co nejmenší drsnosti. Důležitým bodem u zubů je i jejich počet. Velký počet zubů ovlivňuje negativně rychlost, ale dosáhneme čistého a kvalitního řezu. A proto je volit doporučovaný počet zubů. Podle našeho řezného materiálu budeme volit i většinu zmíněných parametrů.

Práce s pilovými kotouči

Jak tedy na výběr kotouče

Jak už bylo řečeno určujícími faktory jsou co a jakého materiálu chceme řezat. Podle typu a náročnosti a pokynů výrobců volíme nejlépe zlatou střední cestu. Určíme si dle těchto informací velikost a tloušťku pilového kotouče a následně typ zubu. Je důležité se řídit i pokyny výrobců stroje i samotného pilového kotouče. Pokud máme úmysl na více prací použít jeden kotouč, tak je to špatně. Brzo by jsme o něj přišli a musel by být stále nahrazován za nový a nový. Je tedy lepší si na odlišné práce koupit odlišné kotouče, které jsou vhodné pro zvolenou práci. Je tedy na vás jestli se pohrnete cestou trápení a neustálých potíží nebo zvolité drahší, kvalitnější pilováý kotouč, který těmto problémům zamezí a poskytne kvalitně odvedenou práci.

Těmito tlačítky podpoříte a doporučíte naše stránky ostatním uživatelům internetu. Děkujeme.

Která z těchto oblastí by měla být upřednostňována na tomto blogu?

Pilové kotouče
Výsledek ankety
15
Ruční pily
Výsledek ankety
2
Kotoučové nože
Výsledek ankety
18
Frézy
Výsledek ankety
4
Široká oblast nářadí
Výsledek ankety
1
Broušení, ostření a tak podobně
Výsledek ankety
8
 

Archiv anket

 
Přehled kontaktů:

Email:
Web: Kotoučové nože
© Kotoučové nože

Navigace:
Zpravodaj:
Odeslat

Zadejte svůj email budeme Vás informovat o novinkách, výhodných akcích a slevách. Registrace je zdarma a lze ji kdykoli zrušit.